Sporto informacija

Vilniaus miesto savivaldybės kultūros, švietimo ir sporto departamento kūno kultūros ir sporto skyriaus funkcijos:

Nustato prioritetines miesto kūno kultūros ir sporto raidos kryptis, rengia kūno kultūros ir sporto plėtojimo mieste programas ir jas įgyvendina;

rūpinasi valstybinių kūno kultūros ir sporto programų įgyvendinimu mieste;

rūpinasi sportininkų rezervo, didelio meistriškumo sportininkų rengimu, rengia iš savivaldybės biudžeto lėšų finansuojamų miesto sporto varžybų sistemą ir ją įgyvendina;

skiria lėšas miestui atstovaujančioms sporto komandoms ar sportininkams rengti ir jiems dalyvauti šalies ar tarptautinėse varžybose, sveikos gyvensenos ir kūno kultūros reikmėms;

rūpinasi vaikų, jaunimo, dirbančiųjų bei pagyvenusių žmonių, taip pat invalidų ir kitų miesto gyventojų kūno kultūra ir sportu;

koordinuoja iš savivaldybės biudžeto lėšų finansuojamų kūno kultūros ir sporto organizacijų veiklą.

Olimpinės dienos bėgimas

Vyks 2018m. Birželio 21d. Vilniuje, stadione “vingis” (m.K. Čiurlionio g. 112). Varžybų pradžia 14val.
Dalyvauti varžybose kviečiami vilniaus ir kitų šalies miestų bei rajonų gyventojai, taip pat svečiai iš užsienio, neribojant dalyvių amžiaus.
Varžybų programa:
1988m. (simbolinė olimpinė mylia) bėgimas nefiksuojant laiko;
10 km. Bėgimas fiksuojant laiką kiekvienam dalyviui;
1988 m. (olimpnės mylios) bėgimo dalyviai turi būti pasitikrinę sveikatą ir užsiregistravę varžybų sekretoriate.
Norintys dalyvauti 10 km. Bėgime, privalo turėti gydytojo leidimą, kurį pateikia registruodamiesi.
Dalyviai registruodamiesi gauna numerius. Registracija vyksta stadione “vingis” birželio 21d. Nuo 12 iki 13 valandos.

Mūsų tinklapyje idiegtas forumas kurio temos susijusios su vilniaus, bei lietuvos sportu. Siūlome aktyviai dalyvauti bei reikšti savo nuomone. Linkime gerų diskusijų ir sprendimų sporto klausimai.

Vilniaus mieste įrenginėjamos naujos dirbtinės dangos futbolo aikštelės. Vilniaus miesto savivaldybė ir lietuvos futbolo federacija pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurioje įsipareigojo įrengti penkias futbolo aikšteles vilniaus mieste. Tai puikus futbolo žaidimo populiarinimas ir vystimas vilniaus mieste.

Taigi tas pats virgilijus alekna akimirksniu tarptautinės federacijos sudarytoje reitingų lentelėje nusmuko į trečią vietą. Pirmąją vietą užima robertas fazekasas, o į antrąją vietą pakilo amžinas lietuvos disko metiko konkurentas frantzas krugeris. Esame įsitikinę, kad greitu laiku išsidėstymas lentelėje turėtų keistis, nes taškų skirtumas tarp tarpusavyje konkuruojančių sportininkų, užimančių antrąją ir trečiąja vietas, yra labai mažas, laukiame pasikeitimų.

Leave a Reply